Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Ayşegül METE

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

aysegulmete@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 3818

1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Mete, A; - Mawlawi Musicians (18th Century) - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - pp.165-199 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.470936 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000454091000008
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ayşegül Mete - Köseç Ahmed Dede ve Şeyh Galib’in Mevlevî Âdap ve Erkânına Katkıları - İslam Araştırmaları Dergisi - Vol.42 - pp.61-106 - ISSN : 1301-3289 - DOI : https://doi.org/10.26570/isad.571595 - 2019
2 Ayşegül METE - MÜBÂREK-NÂME DE SEMÂ' ANLAYIŞI - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.12/62 - pp.1800-1808 - ISSN : 1307-9581 - DOI : 10.17719/jisr.2019.3187 - 2019
3 AYŞEGÜL METE; - “Nakşibendiyye-Tâciyye’nin Kurucusu: Tâceddin b. Zekeriyyâ Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Yolu” - SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi - Vol.32 - pp.177-205 - ISSN : 1300-5766 - 2012
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 AYŞEGÜL METE - Ibrahim Al-Dasuqi (1255-1296): A Saint Invented - İslâm Araştırmaları Dergisi - Vol.33 - pp.124-131 - ISSN : 1301-3289 - 2015
2 AYŞEGÜL METE; - Yerli Oryantalizm Konferansı, Hilmi Yavuz; İSAM Konferans Salonu: 25 Şubat 2008, Üsküdar - Hadis Tetkikleri Dergisi - Vol.VI/2 - pp.209-212 - 2008
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ayşegül METE - “İstanbul’da Trabluslu Bir Şeyh Efendi: Safi Mûsâ el-Mevlevî ve Katkıları” - 2018
2 AYŞEGÜL METE; - Konevî’de Bilgi-Âdâb Münâsebeti - 2011
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ayşegül Mete - “Esrar Dede (v. 1211/1797)’nin Semâ‘ Anlayışı” - 2017
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AYŞEGÜL METE; - “Hindistanlı Bir Sûfî: Tâceddin b. Zekeriyyâ, Yolu ve Görüşleri” - 2014
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Ayşegül METE, vdğr. - Günümüz Selefîliği: Tasfiyeci, Siyasi ve Cihatçı Eğilimler - Otto Yayınları - Vol.1 - pp.89-110 - 2018
3.9-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 Ayşegül METE - "Ebû Reyyân", TDV İslam Ansiklopedisi - TDV İslâm Araştırmaları Merkezi - Vol.Ek-1 - pp.369-371 - 2016
3.10-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 Ayşegül METE - MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ - Temel İslam Ansiklopedisi (TİA) İSAM Yayınları - Vol.5 - 2019
2 Ayşegül METE - SÜHREVERDÎ, Ebû Hafs - Temel İslam Ansiklopedisi (TİA) İSAM Yayınları - Vol.7 - 2019
3 Ayşegül METE - SEMÂ - Temel İslam Ansiklopedisi (TİA) İSAM Yayınları - Vol.7 - 2019
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 AYŞEGÜL METE; AYŞEGÜL METE; AYŞEGÜL METE; - Erasmus Exchange Student (Radboud University Nijmegen, Faculty of Theology,  Fall Semester) - Erasmus Programme - 2009
10.6-ALANINDA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL :
1 Araştırmacı Yetiştirme Projesi - İSAM - 2013
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TASAVVUF KÜLTÜRÜ - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2020
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TASAVVUF - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2019
13.3-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 Doç. Dr. İbrahim KALIN Prof. Dr. Ekrem Demirli Doç. Dr. Eşref Altaş Prof. Dr. Abdurrahim Kozalı - İslâm'da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları - 2-6 Eylül 2019 - 2019
2 Ayşegül METE - 10. Uluslararası Tahkik Kursu Temel Seviye - 26 Haziran -7 Temmuz 2018 - 2018
3 Ayşegül METE - “Klasik Düşünce Okulu Lisansüstü 2018” - 7 - 15 Temmuz 2018 - 2018
13.4-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 XVIII. ASIR İSTANBUL MEVLEVİLİĞİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Doktora - 2019
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Günümüze Kadar Ulaşan Mevlevîhaneler Projesi İnceleme - Rapor - 2012
2 "Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri" Sempozyumu, 8-10 Aralık 2011, Konya (Sekretarya ve Organizasyon Komitesi) - 2011
15.1-ÜYELİKLER :
1 Kalite ve Akreditasyon Kurulu - Devam Ediyor - 2020
15.3-STRATEJİK-YÖNETİMSEL LİDERLİK :
1 Kalite Elçiliği - Devam ediyor - 2018
15.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Selçuk Üniversitesi - Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü - Araştırma Görevlisi - 2013